Avís legal i condicions d’ús del lloc web

Aquest és el lloc web de l’hort del catre. Les condicions d’ús d’aquest lloc web (hortdelcatre.cat, en endavant, el “web”) queden regulades per aquest avís legal. Aquest ús i/o accés implica l’acceptació sense reserves de les condicions vigents en cada moment, per part de qualsevol persona (en endavant, l'”usuari”) que accedeixi al web. Hort del catre es reserva el dret de modificar les presents condicions generals en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ.

La denominació comercial del responsable del web és “hort del catre”, amb domicili social al carrer Major, 90 – baixos de Sabadell, c.p. 08208, al Vallès Occidental. L’activitat és la de producció i venda de productes agrícoles naturals. L’hort està situat al municipi de Sentmenat, també al Vallès Occidental. La denominació social és Joan Rosell Canals. Les dades de contacte són el telèfon 681 60 58 96 (trucades i missatgeria) i l’adreça de correu electrònic info@hortdelcatre.cat.

Objecte del lloc web

El web té com a objecte presentar i divulgar la informació corresponent a l’activitat i actualitat de hort del catre, tant pel que fa a la producció com a la comercialització.
Hort del catre es reserva el dret de modificar el lloc web i les presents condicions sense avís previ.

Usuaris del web

“Usuari” és qualsevol persona que accedeixi al lloc web hortdelcatre.cat. El fet d’accedir al lloc implica l’acceptació d’aquestes condicions generals, o les que estiguin vigents en cada moment en què s’hi accedeixi.

L’usuari accepta:

  1. En cas de proporcionar dades pròpies,
    1. l’usuari accepta sense reserves la política de privadesa d’aquest lloc web.
    2. l’usuari es compromet a facilitar només informació verídica.
  2. En cas d’utilitzar serveis del web, l’usuari garanteix que és major d’edat.
  3. L’usuari es compromet a no fer un ús fraudulent del web, i a no tenir cap conducta que pugui perjudicar la imatge, els interessos i els drets de hort del catre o de tercers.
  4. L’usuari es compromet a no fer un ús del web que pugui sobrecarregar, inutilitzar o impedir el funcionament normal del lloc.
  5. En la utilització del web l’usuari se sotmet a la política de galetes (cookies) d’aquest lloc.

Continguts del web i exempció de responsabilitats

Els continguts del lloc web hortdelcatre.cat tenen caràcter informatiu, divulgatiu i no contractual. Hort del catre vetllarà perquè tota la informació proporcionada sigui verídica, estigui actualitzada i lliure d’errors, però no es fa responsable de possibles incorreccions involuntàries que hi pugui haver. També s’eximeix de qualsevol responsabilitat derivada de manipulacions dels continguts per part de tercers, aliens a hort del catre. Hort del catre es reserva el dret de modificar els continguts del web o la seva presentació sense avís previ.
Hort del catre no es fa responsable de possibles danys o perjudicis que l’ús del web pugui ocasionar, com per exemple per errors o omissions, falta de disponibilitat del portal, transmissió de virus o programes maliciosos, intromissions malicioses i il·legítimes fora del control d’hort del catre, tot i que vetllarà perquè aquests efectes adversos no es produeixin.
El lloc web pot contenir enllaços cap a llocs web te tercers. Hort del catre no pot controlar els continguts de tercers i per tant no assumeix cap responsabilitat respecte d’aquests continguts.
El lloc web està dissenyat per funcionar de manera permanent, però no es pot descartar la possibilitat d’errors en els servidors, en la programació, recursos o mitjans tècnics utilitzats pel web. Hort del catre es reserva el dret de suspendre el seu funcionament temporalment per incorporar-hi millores o per motius de manteniment o altres motius.

Drets i propietat intel·lectual

El web i tots els continguts que inclou, com logotips, imatges, textos, vídeos, material de mostra, elements de disseny o qualsevol altre contingut, són propietat intel·lectual de hort del catre o dels seus legítims propietaris. Tots els drets reservats. Està prohibit qualsevol ús d’aquests continguts, total o parcial, inclosos la seva reproducció, còpia, distribució, comercialització, posta a disposició o aprofitament de qualsevol mena, tant parcialment com totalment, sense l’autorització per escrit d’hort del catre. L’usuari del web es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat d’ hort del catre o dels seus legítims titulars. Qualsevol ús dels elements del web queda restringit a l’ús privat i personal de l’usuari i es prohibeix qualsevol vulneració dels drets del prestador i d’altres legítims titulars. Hort del catre respecta i reconeix els drets d’autor i de propietat intel·lectual de tercers sobre elements que puguin aparèixer al web. Si hem inclòs algun element per error amb drets d’autor, si us plau fes-nos-ho saber a través de les dades de contacte amb les verificacions corresponents i si s’escau ho retirarem de seguida o si cal l’acreditarem.

Responsabilitat de l’usuari

L’usuari assumeix la responsabilitat de la utilització del web i es compromet a fer un bon ús del seu contingut i serveis, sense perjudicar ni modificar de cap manera el seu funcionament, dades, aplicacions, documents o qualsevol altre contingut. També es compromet a no utilitzar ni introduir cap element que pugui afectar els sistemes informàtics i de seguretat del lloc. L’usuari es compromet igualment a no fer cap sol·licitud o contacte amb dades falses ni finalitats fraudulentes i a no perjudicar la imatge, interessos o drets d’hort del catre ni de tercers. L’usuari assumeix que l’accés a aquest web, per sí sol, no implica l’inici de cap relació comercial amb hort del catre. L’usuari garanteix que té 18 anys o més i que té capacitat legal per fer contractes vinculants.

Galetes (cookies)

Aquest web pot fer servir galetes (cookies) que permeten una navegació optimitzada per a l’usuari. Aquestes galetes no utilitzen en cap cas dades identificatives de l’usuari. L’usuari pot configurar el navegador d’internet per tenir-ne un millor control o impedir-ne l’ús, si vol. Més informació…

Protecció de dades personals

Hort del catre està compromès en la protecció de les dades personals dels usuaris del lloc web. Pots consultar la política de privadesa del web.

Jurisdicció

En cas de controvèrsies relacionades amb aquest lloc web, les parts se sotmeten a la legislació espanyola i els tribunals de Sabadell.